Παράδειγμα 1: Αναζήτηση του ποσού σε μία εγγραφή

Στο παράδειγμα αυτό, αλλά και στα άλλα παραδείγματα που ακολουθούν, χρησιμοποιήθηκε η οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ».

Έστω ότι διαπιστώθηκε ότι κάπου, στην καταχώρηση των παραστατικών, θα πρέπει να υπάρχει μία λάθος εγγραφή με ποσό ίσο με 99,90 € σε καθαρό ποσό.

Στη «Συχνότητα ανά», επιλέγουμε να ψάξουμε πρώτα αν υπάρχει αυτό το ποσό σε μία (1) και μόνο εγγραφή. Αν δεν το βρούμε θα προχωρήσουμε σε ανά δύο (2) εγγραφές κ.ο.κ.

Αφού συμπληρώσουμε τα πεδία που μας ενδιαφέρουν, όπως φαίνεται στην εικόνα 73.3, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση Παραστατικών»…


εικόνα 73.3


… και το αποτέλεσμα της αναζήτησης φαίνεται στην εικόνα 73.4.

Το παραστατικό αυτό, ενδέχεται να περιέχει και άλλες εγγραφές. Αυτό μπορούμε να το δούμε αν κάνουμε κλικ στο κουμπί «Φόρτωση Παραστατικών για Επεξεργασία».


εικόνα 73.4