Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Κάνουμε κλικ στην επιλογή «ΑρχείοΕξειδικευμένη Αναζήτηση» (εικόνα 73.1).


εικόνα 73.1


Θα εμφανιστεί η φόρμα της Εξειδικευμένης Αναζήτησης (εικόνα 73.2).


εικόνα 73.2


Με την εξειδικευμένη αναζήτηση, μπορεί ο χρήστης:

  • Να αναζητήσει παραστατικά βάσει των αναγραφόμενων ποσών σε αυτά και, αν θέλει, μπορεί να συμπεριλάβει τον τρόπο πληρωμής τους.
  • Να αναζητήσει παραστατικά με την ημερομηνία εισαγωγής τους στο πρόγραμμα.
  • Σε εγκατάσταση δικτύου, να αναζητήσει τα παραστατικά που εισήγαγε συγκεκριμένος χρήστης.

Στην εικόνα 73.2 προσέξτε επιπλέον τα εξής:

  • Η ημερομηνία εισαγωγής είναι η ημερομηνία που έγινε το data entry και όχι η ημερομηνία του παραστατικού.
  • Η αναζήτηση γίνεται ανά ποσό εγγραφής και όχι με το συνολικό ποσό του παραστατικού.

Μπορεί π.χ. ένα παραστατικό να έχει καταχωρηθεί σε δύο ή τρεις εγγραφές.

Μετά τον εντοπισμό της εγγραφής μπορείτε να φορτώσετε το παραστατικό που την περιέχει κάνοντας κλικ στο κουμπί «Φόρτωση Παραστατικών για Επεξεργασία».


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ (ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ) ΠΟΣΩΝ

Όταν αναζητάτε ποσό με αρνητικό πρόσημο (πιστωτικό τιμολόγιο, μικροδιαφορές λογαριασμών κοινής ωφέλειας κτλ.), το γράφετε χωρίς το πρόσημο. Αν π.χ. αναζητήσετε ένα ποσό 0,31 €, το πρόγραμμα θα ψάξει τόσο για εγγραφές ίσες με 0,31 €, όσο και για εγγραφές ίσες με -0,31 €.