Εμφάνιση μηνύματος σε περίπτωση λάθους στην ημερομηνία


Την πρώτη φορά που θα κάνετε κλικ στο κουμπί «Έσοδα» (εικόνα 51.1), θα εμφανιστεί η φόρμα προσαρμογής του μηνύματος (εικόνα 51.3). Τη ρυθμίζετε ανάλογα.


    εικόνα 51.3


Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εμφάνιση, πριν το κάθε άνοιγμα του βιβλίου των Εσόδων, μαρκάροντας την επιλογή που επισημαίνεται (εικόνα 51.3).

Αν αργότερα αλλάξετε γνώμη και θέλετε να βλέπετε τη φόρμα με το άνοιγμα του βιβλίου, από το Menu του βιβλίου των Εσόδων κάνετε κλικ στην επιλογή «Εργαλεία🡪Ασφάλεια ΗμερομηνίαςΕνεργοποίηση/Προσαρμογή» (εικόνα 51.4).


εικόνα 51.4


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η προστασία έναντι λάθους εισαγωγής της ημερομηνίας επιτυγχάνεται και με το  κλείδωμα των βιβλίων Εσόδων-Εξόδων. Σχετικά με αυτη τη μέθοδο, βλέπε κεφάλαιο_100.