Η φόρμα επιλογής της οντότητας

Στην εικόνα 46.2, η επάνω γραμμή χρησιμεύει στην εύκολη αναζήτηση της οντότητας, ιδίως όταν οι οντότητες είναι πολλές. Μπορείτε να  μαρκάρετε να δείτε μόνο τους ιδιώτες (ο κωδικός τους αρχίζει από 3), ή μόνο τις επιχειρήσεις (ο κωδικός τους αρχίζει από 7), ή να δείτε όλες τις οντότητες, σημείο [1].


εικόνα 46.2


Αν οι οντότητες είναι λίγες, όπως στην εικόνα 46.2, τότε είναι εύκολο να επιλέξετε αυτή που θέλετε. Αν όμως είναι πολλές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία εντοπισμού της οντότητας που προσφέρει η εφαρμογή.

Αν γνωρίζετε ένα τμήμα της ονομασίας ή του ΑΦΜ, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε στο πεδίο «Φίλτρο».

Κάνετε κλικ στο τετράγωνο «Κωδικός», στο σημείο [2], για να φέρετε τους κωδικούς σε αύξουσα σειρά, δεύτερο κλικ για φθίνουσα, τρίτο κλικ ξανά για αύξουσα κ.ο.κ.

Το ίδιο ισχύει και για όλες τις άλλες επικεφαλίδες και για όλες τις φόρμες του προγράμματος που περιέχουν πίνακες. Π.χ. με το πρώτο κλικ στην επικεφαλίδα «Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία» γίνεται ανακατανομή σε αύξουσα αλφαβητική σειρά, με το δεύτερο σε φθίνουσα, κ.ο.κ.

Αν θέλετε να εξασκηθείτε εισάγοντας μόνος σας τα παραδείγματα, που θα αναπτυχθούν σε επόμενα κεφάλαια, επιλέξτε την οντότητα που δημιουργήσατε, ή αν θέλετε μόνο να τα δείτε, επιλέξτε «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ MANUAL».