Οι τρόποι επιλογής της οντότητας

(α) Με το ποντίκι

Κάνετε κλικ πάνω στην οντότητα [3] και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Συμπλήρωση βιβλίων για την επιλεγμένη επιχείρηση» [4]. Τα βήματα [3]+[4] μπορείτε να τα συνοψίσετε σε ένα κάνοντας, με το ποντίκι διπλό κλικ στο σημείο [3].

(β) Με το πληκτρολόγιο

Η χρήση του ποντικιού, αποφεύγεται από πολλούς λογιστές, για λόγους ταχύτητας. Γι’ αυτό σχεδόν σε όλες τις φόρμες, έχει προβλεφθεί εναλλακτικός τρόπος εισαγωγής χωρίς το ποντίκι. Στη φόρμα «Επιλογή Οντότητας», επιλέγετε την οντότητα με τα βελάκια, όπως φαίνεται στην εικόνα 46.3 [5] και μετά κάνετε κλικ στο πλήκτρο ENTER [6].


εικόνα 46.3