Πληρωμές μέσω Viva Payments

Αφορά την ειδική περίπτωση των Viva Payments που αναφέρονται στην κατάσταση των τραπεζών της ΑΑΔΕ, στο έντυπο Ε3.

Από την κατάσταση των τραπεζών επιλέγουμε το Viva Payments. Φυσικά δεν πρόκειται για τράπεζα. Η διαχείριση πληρωμών μέσω Viva Payments, μπορεί να γίνει με ένα εκ των δύο εναλλακτικών τρόπων που φαίνονται στην εικόνα 10.12. Συγκεκριμένα, οι τρόποι είναι μέσω WalletID (παλαιός, αλλά εξακολουθεί να ισχύει) ή μέσω IBAN (για νέες καταχωρήσεις).


εικόνα 10.12


(α) Παλαιότερες Καταχωρήσεις - Επιλογή Viva Payments (WalletID)

Παλαιότερα οι λογαριασμοί Viva Payments δεν διέθεταν IBAN. Αντί του IBAN, υπήρχε ένα αναγνωριστικό στοιχείο, που άρχιζε από 701. Με την επιλογή Viva Payments (WalletID), εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής IBAN, παρόλον ότι δεν πρόκειται για αριθμό ΙΒΑΝ. Μπροστά από τον αριθμό του λογαριασμού Viva Payments πρέπει να υπάρχει πάντα ο κωδικός 701 (εικόνα 10.13). Καταχωρήσεις που έχουν γίνει με αυτή τη μέθοδο εξακολουθούν να ισχύουν.


εικόνα 10.13


(β) Νέες Καταχωρήσεις: Επιλογή Viva Payments (IBAN)

Οι λογαριασμοί Viva Payments διαθέτουν αριθμό IBAN. Όλες οι νέες καταχωρήσεις εισάγονται κανονικά, με το IBAN, όπως όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί.