Εισαγωγή των Τραπεζικών Λογαριασμών

Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη Λογαριασμού Τραπέζης», εικόνα 10.6, σημείο [1].


εικόνα 10.6


Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στην εικόνα 10.7 κάνετε τα εξής:

  • Επιλέγετε την Τράπεζα, σημείο [2]. Δεν γίνεται έλεγχος της τράπεζας μέσω του IBAN.
  • Εισάγετε τον αριθμό IBAN του λογαριασμού, σημείο [3], εικόνα 10.7.
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί «Έλεγχος ΙΒΑΝ», σημείο [4]


εικόνα 10.7


Επισήμανση: Κάνοντας κλικ στο σημείο [2], παρουσιάζονται όλες οι τράπεζες με την ίδια ακριβώς σειρά που εμφανίζονται στο έντυπο Ε3 της ΑΑΔΕ (εικόνα 10.8).


εικόνα 10.8


Αν ο έλεγχος της εγκυρότητας του IBAN, έχει καλώς, το πεδίο «Λογαριασμός» θα συμπληρωθεί αυτόματα, χωρίς πληκτρολόγηση, βάσει του ΙΒΑΝ, σημείο [5] (είναι τα 16 τελευταία ψηφία, με τα μηδενικά στην αρχή να παραλείπονται).


Τα ΙΒΑΝ που δεν υπόκεινται σε έλεγχο εγκυρότητας

Για λόγους δοκιμών, εκπαίδευσης κτλ., δεν γίνεται κανένας έλεγχος στα παρακάτω ΙΒΑΝ, τα οποία είναι λάθος, αλλά το πρόγραμμα τα δέχεται ως σωστά:

GR31 0110 8910 0000 8916 0234 368

GR24 0140 8440 8440 0237 0000 120

GR78 0260 0210 0006 2010 0678 885

GR97 0171 9030 0069 0313 3012 771


Αν ο αριθμός IBAN δεν είναι σωστός, το πεδίο «IBAN» θα κοκκινίσει, όπως φαίνεται στην εικόνα 10.9 και δεν θα είναι δυνατόν να κάνετε εισαγωγή του λογαριασμού.


εικόνα 10.9


       Αν υπάρχει συνδεδεμένο POS σε αυτό τον λογαριασμό, το επιλέγετε, όπως φαίνεται στην εικόνα 10.7, σημείο [6].

Μετά την εισαγωγή και των τραπεζικών λογαριασμών, η καρτέλα «POS & Λογαριασμοί Τραπέζης» διαμορφώνεται όπως στην εικόνα 10.10.


εικόνα 10.10


Ο πίνακας με τα στοιχεία των Τραπεζικών Λογαριασμών από την εικόνα 10.10, εισάγεται αυτόματα στη φόρμα προετοιμασίας του εντύπου Ε3 και συγκεκριμένα στον πίνακα 040 (εικόνα 10.11).

εικόνα 10.11: Απόσπασμα από την 1η σελίδα του Ε3


‘Όπως συμβαίνει και με τα POS, για να υποβληθούν οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί στην ΑΑΔΕ, απαιτείται να δημιουργηθεί ένα αρχείο τύπου CSV, το οποίο γίνεται μέσα από τη φόρμα προετοιμασίας του Ε3.