Δήλωση ότι η οντότητα χρησιμοποιεί POS και εισαγωγή των στοιχείων του

Στην εικόνα 10.2 κάνετε κλικ στην επιλογή «Ο Ιδιώτης έχει POS» [1] και μετά κλικ στο «Προσθήκη νέου POS», σημείο [2].


εικόνα 10.2


Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του POS, την οποία συμπληρώνουμε όπως φαίνεται στην εικόνα 10.3.


εικόνα 10.3


Μετά, κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή POS» και τα στοιχεία του POS εισάγονται στη φόρμα της οντότητας όπως φαίνεται στην εικόνα 10.4.


εικόνα 10.4


Ο πίνακας με τα στοιχεία των POS (εικόνα 10.4), εισάγεται αυτόματα στη φόρμα προετοιμασίας του εντύπου Ε3 και συγκεκριμένα στον πίνακα 041 (εικόνα 10.5).


εικόνα 10.5: Απόσπασμα από την 1η σελίδα του Ε3


Για να υποβληθεί όμως ο πίνακας αυτός στη ΑΑΔΕ, απαιτείται να δημιουργηθεί ένα αρχείο τύπου CSV, το οποίο γίνεται μέσα από τη φόρμα προετοιμασίας του Ε3. Αναλυτικά θα αναφερθούμε σε αυτή τη λειτουργία στην ανάπτυξη του εντύπου Ε3.