Εισαγωγή POS & Τραπεζικών Λογαριασμών (3η καρτέλα)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ίδια ακριβώς διαδικασία χρησιμοποιείται τόσο στη φόρμα «Νέος Ιδιώτης», όσο και στην «Νέα Επιχείρηση». Οι εικόνες, στη συνέχεια, προέρχονται από τη φόρμα «Νέος Ιδιώτης».


Επιλέγουμε την Τρίτη καρτέλα «POS & Λογαριασμοί Τραπέζης», εικόνα 10.1.


εικόνα 10.1