Προσθήκη ενός καινούριου Κ.Α.Δ.

Αν οι διαδικασίες που προαναφέρθηκαν, αποτύχουν να εντοπίσουν το Κ.Α.Δ. που αναζητάτε, τότε, στο πεδίο «Κωδικός» της αρχικής φόρμας, εικόνα 09.13, πληκτρολογήστε τον Κ.Α.Δ., π.χ. 99.99.99.99 και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή στην Λίστα».


Η μη εύρεση κάποιου Κ.Α.Δ. θα μπορούσε να συμβεί, αν π.χ. πρόκειται για Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν πολύ πρόσφατα και τους χρειαστήκατε πριν να βγει η νεότερη έκδοση του προγράμματος.


Θα ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε την περιγραφή του νέου Κ.Α.Δ. 99.99.99.99 (εικόνα 09.15). Συμπληρώστε την και κάντε κλικ στο κουμπί «ΟΚ». Ο νέος Κ.Α.Δ. και η περιγραφή του προστέθηκαν στη λίστα των Κ.Α.Δ. και μπορείτε να τον επιλέξετε, με την ίδια διαδικασία που είδαμε προηγουμένως.


εικόνα 09.15