Επιλογή Κ.Α.Δ. αν γνωρίζετε ένα αρχικό αριθμητικό τμήμα του

Εισάγετε το γνωστό τμήμα στο πεδίο «Κωδικός», όπως φαίνεται στο σημείο [1], εικόνα 09.13, και μετά κάνετε κλικ στο «Αναζήτηση στο Αρχείο», σημείο [2].  

Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς, όπως 62, 62.01, 62.01.3 κτλ.


εικόνα 09.13


Για παράδειγμα,  έστω ότι τα Κ.Α.Δ. που ζητάτε ανήκουν στην ομάδα 62. Εκτελώντας τα παραπάνω, θα ανοίξει η φόρμα με όλα τα Κ.Α.Δ. που αρχίζουν από 62 (εικόνα 09.14).


εικόνα 09.14