Άμεση εμφάνιση στην οθόνη των επιλεγόμενων Κ.Α.Δ.

Η διαδικασία για να βλέπετε τα επιλεγόμενα Κ.Α.Δ. στη φόρμα Εισαγωγής, την ίδια στιγμή που τα επιλέγετε από τη φόρμα Αναζήτησης, κάνοντας το διπλό κλικ πάνω στον αριθμό Κ.Α.Δ. ή στην ονομασία τους, φαίνεται στις εξής εικόνες:

  • Για την Α’ μέθοδο εισαγωγής των Κ.Α.Δ. στην εικόνα 09.11.


εικόνα 09.11: Πως βλέπουμε τα Κ.Α.Δ. να εισάγονται καθώς τα επιλέγουμε


  • Για τη Β’ μέθοδο εισαγωγής των Κ.Α.Δ., εργαζόμαστε ανάλογα, όπως φαίνεται στην εικόνα 09.12.


εικόνα 09.12


Συγκεκριμένα, το πρόβλημα είναι ότι καθώς επιλέγετε τα Κ.Α.Δ., με το διπλό κλικ, δεν βλέπετε στην οθόνη την αλλαγή που πραγματοποιείται, επειδή η φόρμα Εισαγωγής των Κ.Α.Δ., κρύβεται ολόκληρη πίσω από τη φόρμα «Αναζήτησης Κ.Α.Δ», εικόνα 09.11, ή «Εύρεση Κ.Α.Δ.», εικόνα 09.12. Μόλις όμως κλείσει η φόρμα αναζήτησης τα επιλεγμένα Κ.Α.Δ., γίνονται ορατά στην οθόνη.

Αν όμως θέλετε να βλέπετε τη φόρμα εισαγωγής των Κ.Α.Δ., ταυτόχρονα με το διπλό κλικ επιλογής τους, πρέπει να μετακινήσετε τη φόρμα της επιλογής ή τη φόρμα αναζήτησης σε κάποιο άλλο σημείο της οθόνης, όπως φαίνεται στην εικόνα 09.11 και εικόνα 09.12, σημείο [1]. Μετά, όταν κάνετε διπλό κλικ στο Κ.Α.Δ., σημείο [2], που θέλετε να επιλέξετε, θα δείτε αμέσως το Κ.Α.Δ. να εισάγεται στη φόρμα εισαγωγής, σημείο [3].