Β’ μέθοδος επιλογής των Κ.Α.Δ.: Αναζήτηση από ενιαία λίστα

Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν γνωρίζετε ένα τμήμα της περιγραφής του Κ.Α.Δ. Λειτουργεί εξίσου καλά όταν γνωρίζετε και ένα τμήμα του κωδικού του Κ.Α.Δ., αλλά σε αυτή την περίπτωση η Α’ μέθοδος θα ήταν προτιμότερη.

Για να εργαστείτε με αυτή τη μέθοδο, κάνετε κλικ στο κουμπί «Εύρεση σε όλα τα Κ.Α.Δ.», σημείο [1], εικόνα 09.8.


εικόνα 09.8


Στη φόρμα που ανοίγει εμφανίζονται όλα μαζί τα Κ.Α.Δ. σε μία και μοναδική λίστα (εικόνα 09.9). Εκ πρώτης όψεως φαίνεται η λίστα αυτή να είναι άχρηστη, αφού δεν είναι εύκολο να βρείτε τους αριθμούς Κ.Α.Δ. που σας ενδιαφέρουν ανάμεσα σε δέκα χιλιάδες κωδικούς.


εικόνα 09.9


Όμως δεν είναι έτσι. Έστω π.χ. ότι οι Κ.Α.Δ. που ψάχνουμε αφορούν ηλεκτρολογικές εργασίες και υλικά. Αναζητάμε όλα τα σχετικά Κ.Α.Δ. για να επιλέξουμε τα κατάλληλα. Στο πεδίο «Φίλτρο Αναζήτησης» (εικόνα 09.10), γράφουμε μόνο το θέμα της λέξης κλειδί, χωρίς την κατάληξη, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το «Ηλεκτρολογικ». Από την κατάσταση που θα παρουσιαστεί επιλέγουμε τα Κ.Α.Δ. που μας ενδιαφέρουν με διπλό κλικ.εικόνα 09.10