Α’ μέθοδος αναζήτησης των Κ.Α.Δ.: Ανά Ομάδα

Κάνετε κλικ στο κουμπί «Εύρεση Κ.Α.Δ. ανά Ομάδα», σημείο [1], εικόνα 09.1. Θα ανοίξει η φόρμα των Κ.Α.Δ., εικόνα 09.2, η οποία λειτουργεί είτε ως φόρμα αναζήτησης είτε ως φόρμα άμεσης καταχώρησης των Κ.Α.Δ.        Για να εισάγετε απευθείας έναν κωδικό Κ.Α.Δ., απλά τον πληκτρολογείτε στο πεδίο «Κωδικός» και κάνετε κλικ στο «Προσθήκη στην Οντότητα».


εικόνα 09.2

         Αν δεν γνωρίζετε τίποτε για τον αριθμό του Κ.Α.Δ., τότε, στην εικόνα 09.2, κάντε κλικ στο «Αναζήτηση στο Αρχείο», έχοντας κενό το πεδίο «Κωδικός». Θα ανοίξει η φόρμα με τις ομάδες των Κ.Α.Δ. (εικόνα 09.3), στην οποία εμφανίζονται όλες οι ομάδες των Κ.Α.Δ., από «Α» μέχρι «ΚΒ». Έστω π.χ. ότι τα Κ.Α.Δ. που ζητάμε υπάγονται στον κωδικό 62, που ανήκει στην ομάδα «Ι», η οποία έχει τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Κάνετε κλικ στην καρτέλα «Ι»  και μετά στον κωδικό «62» (εικόνα 09.3). Θα ανοίξει η φόρμα με όλη την ανάλυση του κωδικού 62 (εικόνα 09.4).


εικόνα 09.3


Από τη φόρμα αυτή, μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα Κ.Α.Δ. κάνοντας διπλό Click στον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. Τα Κ.Α.Δ μεταφέρονται αυτόματα στη κεντρική φόρμα (εικόνα 09.2), αλλά δεν μπορείτε να τα δείτε επειδή επικαλύπτονται από την εικόνα 09.4.


εικόνα 09.4


Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό Κ.Α.Δ., αλλά γνωρίζετε μία λέξη ή ένα τμήμα λέξης ή φράση στην περιγραφή του Κ.Α.Δ., συμπληρώστε την στο πεδίο «Αναζήτηση με κείμενο» και μετά κάνετε κλικ στο «Αναζήτηση» (εικόνα 09.5). Π.χ. αν ασχολείστε με ηλεκτρονικά συστήματα, γράφετε στο πεδίο «Αναζήτηση με κείμενο»  το τμήμα λέξης «ηλεκτρονικ» (παραλείπετε την κατάληξη). Θα εμφανιστούν όλα τα Κ.Α.Δ. που περιέχουν το τμήμα λέξης «ηλεκτρονικ», δηλαδή όλα όσα περιέχουν λέξεις όπως ηλεκτρονικούς, ηλεκτρονικών κτλ.


εικόνα 09.5


Όταν έχετε ολοκληρώσει με τις επιλογές των Κ.Α.Δ., κάνετε κλικ στο «Τερματισμός Αναζήτησης». Επειδή η φόρμα (εικόνα 09.4 ή εικόνα 09.5) κλείνει, θα είναι ορατή η φόρμα επιλογής των Κ.Α.Δ. (εικόνα 09.6) και κατά συνέπεια θα είναι ορατά τα επιλεγμένα Κ.Α.Δ.. Στο πεδίο «Κωδικός» θα εμφανιστούν τα αρχικά ψηφία της πιο πρόσφατης επιλογής Κ.Α.Δ.

Αν θέλετε να προσθέσετε και άλλα Κ.Α.Δ. που να ανήκουν σε άλλη ομάδα, καθαρίζετε το πεδίο «Κωδικός» και επαναλαμβάνετε τη διαδικασία.

Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των Κ.Α.Δ. κάνετε κλικ στο «Προσθήκη στην Οντότητα».


εικόνα 09.6


       Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 09.7. Σε αυτήν ορίζουμε ποια θα είναι η Κύρια Δραστηριότητα, σημείο [1]. Μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση», σημείο [2] και τα Κ.Α.Δ. θα εισαχθούν στην οντότητα, αντικαθιστώντας τα τυχόν προηγούμενα.


εικόνα 09.7


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διαγραφή Κ.Α.Δ. από την οντότητα

Αν, στην εικόνα 09.6 ή στην εικόνα 09.7, διαπιστώσετε ότι κάποιο Κ.Α.Δ. το επιλέξατε κατά λάθος, μπορείτε να το διαγράψετε, επιλέγοντας το με το ποντίκι και πατώντας το πλήκτρο «Delete».