Εισαγωγή των Κ.Α.Δ. (2η καρτέλα)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ίδια ακριβώς διαδικασία χρησιμοποιείται τόσο στη φόρμα «Νέος Ιδιώτης», όσο και στην «Νέα Επιχείρηση». Οι εικόνες, στη συνέχεια, προέρχονται από τη φόρμα «Νέος Ιδιώτης».


Για να εισάγετε τους Κωδικούς Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της οντότητας, κάνετε κλικ στην καρτέλα «Κ.Α.Δ.», εικόνα 09.1.


  εικόνα 09.1