Υπομενού «Αρχείο»


(1) Ιδιώτες και Επιχειρήσεις


εικόνα 05.2


Επιλογή 1🡪2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Αρχείο🡪Ιδιώτες🡪


εικόνα 05.2

Νέος Ιδιώτης

08

Έχει συντομευθεί σε κουμπί

Εύρεση/Επεξεργασία

13


Διαγραφή

14


Κωδικοί ΑΑΔΕ

12

Κωδικοί εισόδου στο σύστημα Taxis

Υποκαταστήματα

15


Ταμειακές Μηχανές

16


Prorata

126

Για την εισαγωγή Prorata παρελθόντων ετών


Η επιλογή «Ιδιώτες» φαίνεται στην εικόνα 05.2 και η «Επιχειρήσεις» στην εικόνα 05.3.

Στους αντίστοιχους πίνακες κάτω από τις εικόνες, αναφέρονται τα κεφάλαια στα οποία αναπτύσσονται οι αντίστοιχες επιλογές καθώς και τυχόν σύντομες παρατηρήσεις ή επεξηγήσεις. Με τον τρόπο αυτό δίνονται συνοπτικές οδηγίες και για όλα τα άλλα υπομενού, του παρόντος κεφαλαίου.


εικόνα 05.3


Επιλογή 1🡪2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Αρχείο🡪Επιχείρηση🡪


εικόνα 05.3

Νέα Επιχείρηση

08

Έχει συντομευθεί σε κουμπί

Εύρεση/Επεξεργασία

13


Διαγραφή

14


Εισαγωγή/Επεξεργασία Μελών

12


Κωδικοί ΑΑΔΕ

12

Κωδικοί εισόδου στο σύστημα Taxis

Υποκαταστήματα

15


Ταμειακές Μηχανές

16


Prorata

126

Για την εισαγωγή παρελθόντων ετών


Υπενθυμίζεται ότι ο όρος «Ιδιώτης» είναι μία συντόμευση του προγράμματος για την Ατομική Επιχείρηση ή το Φυσικό Πρόσωπο. Ο όρος «Επιχείρηση» είναι μία συντόμευση που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα για την Ομόρρυθμη Εταιρεία ή την Ετερόρρυθμη Εταιρεία καθώς και για κάθε άλλης μορφής Νομικό Πρόσωπο που τηρεί απλογραφικά βιβλία (σύλλογοι, κοινωφελή ιδρύματα κτλ.).


(2) Υποχρεώσεις Οντοτήτων


εικόνα 05.4


Επιλογή 1🡪2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Αρχείο🡪

Υποχρεώσεις Οντοτήτων🡪 εικόνα 05.4

Διαχείριση Υποχρεώσεων

18


Έχει συντομευθεί σε κουμπί

Αυτόματη Εύρεση Υποχρεώσεων

19

Ταχυεπεξεργασία Υποχρεώσεων

20

Προβολή και Εκτύπωση

21(3) Πελάτες / Προμηθευτές


εικόνα 05.5


Επιλογή 1🡪2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Αρχείο🡪

Πελάτες/Προμηθευτές🡪


εικόνα 05.5

Νέος Πελάτης/Προμηθευτής

22

Ο κάθε Πελάτης ή Προμηθευτής εισάγεται μόνο μία φορά σε ένα αρχείο που είναι κοινό για όλες τις οντότητες.

Εύρεση/Επεξεργασία

22

Διαγραφή

22

Εξαγωγή σε αρχείο Excel

23


(4) Επιλογές Λογιστή


εικόνα 05.6


Επιλογή 1/2

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Αρχείο🡪Επιλογές Λογιστή🡪


εικόνα 05.6

Στοιχεία Λογιστή

25


Ειδικοί Κωδικοί Taxis

26

Άντληση στοιχείων από το Taxis

Γενικές Ρυθμίσεις

27

Εξατομίκευση στοιχείων

Προβολή/Επεξεργασία ΔΟΥ

-(5) Στατιστικά Αποδόσεων

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την παραγωγικότητα κατά την εισαγωγή των παραστατικών και να σας δίνει στατιστικά στοιχεία ανά ημέρα, ανά μήνα και ανά έτος.


εικόνα 05.7


(6) Πρόσθετες εφαρμογές

Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει τα ανεξάρτητα προγράμματα που καλούνται μέσα από το πρόγραμμα Arbitrans.


εικόνα 05.8


Επιλογή 1

Επιλογή 2

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Πρόσθετες εφαρμογές 

εικόνα 05.8

Arbicash-Τιμολόγηση

-

Έχει δικό της Manual

Αποστολή SMS

169

Στέλνετε SMS μέσα από το πρόγραμμα