Υπομενού «Τήρηση Βιβλίων»

(1) Απλογραφικά

Περιέχει, μεταξύ των άλλων, τις δύο κυριότερες επιλογές του προγράμματος (εικόνα 05.9). Οι επιλογές αυτές έχουν συντομευτεί στα κουμπιά:

  • Έντυπα
  • Απλογραφικά βιβλία


εικόνα 05.9


Επιλογή 1🡪2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Τήρηση Βιβλίων🡪

          Απλογραφικά🡪


εικόνα 05.9

Βιβλία

42-102

Συντόμευση: «Απλογραφικά Βιβλία»

Έντυπα

120-154

Συντόμευση: «Έντυπα»

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα Βιβλίων

99


Στατιστικά Εσόδων-Εξόδων

103


Αποδεκτοί Συντελεστές ΦΠΑ

28

Η αλλαγή γίνεται από τον Χρήστη

Κλίμακες Φορολόγησης

29

Για την Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Μεταφορά ΦΠΑ παραστατικών (39β)

112

Μαζική αλλαγή του μήνα (μόνο 39Β)


(2) Καρτέλες Παγίων

Η κυριότερη επιλογή από αυτό το υπομενού είναι η «Εύρεση/Εκτύπωση Καρτέλας». Πολύ χρήσιμη μπορεί να είναι επίσης και η «Χειροκίνητη Εισαγωγή Παγίου».

Το «Αρχείο Άυλων και Ενσώματων Περιουσιακών Στοιχείων» θα το βρείτε στα «Έντυπα», αν κάνετε κλικ στο κουμπί «Ειδικά Έντυπα».


εικόνα 05.10


Επιλογή 1🡪2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Τήρηση Βιβλίων🡪

     Καρτέλες Παγίων🡪


εικόνα 05.10

Εύρεση/Εκτύπωση Καρτέλας

157


Εκτύπωση Barcode Παγίων

166


Νέα Κατηγορία Παγίων

164


Επεξεργασία Κατηγορίας Παγίων

164


Χειροκίνητη Εισαγωγή Παγίου

159

Συνήθως, για πολύ παλιά πάγια


(3) Αξιόγραφα


εικόνα 05.11


Επιλογή 1🡪2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Τήρηση Βιβλίων🡪

              Αξιόγραφα🡪


εικόνα 05.11

Νέο Αξιόγραφο

118

Πρέπει να έχει δηλωθεί στα βιβλία Εσόδων ή Εξόδων ότι η πληρωμή έγινε με Επιταγή ή Γραμμάτιο, αλλιώς δεν χρησιμοποιούνται.

Εύρεση/Επεξεργασία

119

Προβολή και Εκτύπωση

119

Κινήσεις

119


Τράπεζες

118