Περιγραφή της κεντρικής φόρμας

Η κεντρική φόρμα αποτελείται από 4 περιοχές (εικόνα 05.1):

  • Το κεντρικό μενού [1]
  • Την περιοχή με τα κουμπιά συντόμευσης, με τις πλέον χρήσιμες εντολές του μενού [2]
  • Την περιοχή «Ζωντανές Ειδοποιήσεις» [3]
  • Την περιοχή «Βασικές Πληροφορίες» [4]


εικόνα 05.1