003. Εγκατάσταση σε Server ή Τοπικό Δίκτυο

>>> Εγκατάσταση σε Server ή Τοπικό Δίκτυο

>>>  Βήμα 1: Διαμόρφωση του δικτύου (αν δεν υπάρχει ήδη)

>>>  Βήμα 2: Αυτόματη Εγκατάσταση στον Server

>>>  Βήμα 3: Δημιουργία Χρηστών

>>>  Βήμα 4: Αυτόματη Εγκατάσταση στα τερματικά