Βήμα 4: Αυτόματη Εγκατάσταση στα τερματικά

Η εκτέλεση της αυτόματης εγκατάστασης στα τερματικά, είναι πολύ απλούστερη και πολύ πιο εύκολη από ότι η εγκατάσταση στο Server. 

Πολύ σπάνια, κατά την παραμετροποίηση, παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα και ο χρήστης μπορεί να προσθέσει όσα τερματικά θέλει στο δίκτυο του, στα πλαίσια φυσικά του μέγιστου αριθμού των τερματικών που έχει με την άδεια λειτουργίας (αρχικά είναι τέσσερα). Αν υπερβεί αυτόν τον αριθμό, μπορεί να προμηθευτεί επιπλέον άδειες.

Το λειτουργικό σύστημα του τερματικού, μπορεί να είναι οποιοδήποτε εκ των Windows 7 ή 8 ή 8.1 ή 10. Αποκλείονται τα Windows XP και Vista.

Η διαδικασία εγκατάστασης έχει ως εξής:

  1. Εγκατάσταση και άνοιγμα του Terminal Configuration. Η εγκατάσταση εκτελείται κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης. Αμέσως μετά θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας, το εικονίδιο συντόμευσης (εικόνα 03.7).


εικόνα 03.7



  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης. Θα εμφανιστεί η εικόνα 03.8.


εικόνα 03.8


  1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση Κεντρικού Υπολογιστή»
  2. Για τα πεδία Κωδικών πρόσβασης πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες:
  • User Name: sa
  • Password: (Το password που σας έχει δοθεί)
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έναρξη Παραμετροποίησης».
  2. Εκτελέστε το πρόγραμμα στο Τερματικό. Θα εμφανιστεί η φόρμα σύνδεσης του χρήστη, όπως στην εικόνα 03.9.
  3. Εισάγετε το Όνομα Χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση Χρήστη» για να ολοκληρωθεί η φόρτωση του προγράμματος.


εικόνα 03.9