Βήμα 1: Διαμόρφωση του δικτύου (αν δεν υπάρχει ήδη)

Απαιτείται δίκτυο έτοιμο, ελεγμένο, και σε πλήρη λειτουργία. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να σας το εγκαταστήσει τεχνικός δικτύων, για να είσαστε σίγουροι. Η καλύτερη, αλλά όχι και η οικονομικότερη λύση είναι το δίκτυο να τρέχει σε ανεξάρτητο Server, στον οποίο θα υπάρχει λειτουργικό σύστημα Windows Server 2012 ή νεότερο (εικόνα 03.2).


εικόνα 03.2


Αν προτιμηθεί το τοπικό δίκτυο, αυτό μπορεί να διαμορφωθεί και από τον χρήστη, αν έχει επαρκείς γνώσεις, είναι όμως καλύτερα να  γίνει από έμπειρο τεχνικό. Σε τοπικό δίκτυο, το τερματικό που θα επιλεγεί για Server, αρκεί να έχει λειτουργικό Windows 7.

Οποιοδήποτε modem είναι κατάλληλο αλλά για να είναι αρκετά γρήγορη η λειτουργία, προτείνεται:

  • Ενσύρματο δίκτυο: να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps
  • Ασύρματο δίκτυο:  να έχει ταχύτητα τουλάχιστον  150 Mbps