Βήμα 2: Αυτόματη Εγκατάσταση στον Server

H αυτόματη παραμετροποίηση σε κεντρικό Server, απαιτεί λειτουργικό MS Windows Server 2012 ή νεότερο. Σε τοπικό δίκτυο, αρκεί το Windows 7.


Αν η αυτόματη εγκατάσταση αποτύχει, τότε η εγκατάσταση μπορεί να γίνει online από την Arbitrans.


Η διαδικασία έχει ως εξής:


  • Εγκατάσταση του προγράμματος στην έκδοση Δικτύου (Professional)
  • Εκτέλεση του προγράμματος και ενεργοποίηση
  • Κλείσιμο του προγράμματος
  • Εγκατάσταση και εκτέλεση του Server Administrator.


Η εγκατάσταση εκτελείται κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης και αμέσως μετά θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας, το εικονίδιο συντόμευσης (εικόνα 03.3).


εικόνα 03.3


  • Κάνετε κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης (το εικονίδιο δεξιά).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί «Παραμετροποίηση» (εικόνα 03.4).


εικόνα 03.4


Περιμένετε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση. Αυτή, ανάλογα με το μηχάνημα, διαρκεί από μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι και μερικά λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί θα δείτε το σχετικό μήνυμα.