Παραδείγματα εκτυπώσεων barcodes καρτελών παγίων

Αφού ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, κάντε κλικ στο «Εκτύπωση Barcodes». Αν δεν είναι μαρκαρισμένο το «Προσθήκη Αριθμού Παραστατικού» η εκτύπωση θα είναι όπως στην εικόνα 167.3.


εικόνα 167.3


Αν όμως είναι μαρκαρισμένο το «Προσθήκη Αριθμού Παραστατικού», ακριβώς κάτω από τον αριθμό του barcode, θα εμφανιστούν τα στοιχεία του παραστατικού αγοράς του παγίου (εικόνα 167.4). Λόγω του περιορισμένου χώρου στο αυτοκόλλητο καρτελάκι, εκτυπώνεται μόνο το είδος του παραστατικού (π.χ. ΔΑΤ) και ο αριθμός του.


εικόνα 167.4


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι αυτοκόλλητες ετικέτες θα πρέπει να είναι διαστάσεων 38,1 x 21,2 mm, πάνω σε χαρτί Α4. Κάθε σελίδα πρέπει να περιέχει 65 ετικέτες (5 κατά μήκος, 13 κατά ύψος). Θα τις βρείτε στα μεγάλα καταστήματα με είδη πληροφορικής, καθώς και στο Internet, με κείμενο αναζήτησης: «ετικέτες 38,1x21,2». Προσέξτε να υπάρχουν ακριβώς 65 ετικέτες ανά σελίδα, αλλιώς τα Barcodes δεν θα τυπωθούν σωστά!