Εκτύπωση των barcodes των παγίων σε αυτοκόλλητες ετικέτες

Συχνά χρειάζεται να τοποθετηθούν αυτοκόλλητα καρτελάκια πάνω στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή πάνω στους φακέλους με τα πάγια, στα παραστατικά κτλ.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης των αυτοκόλλητων καρτελών στις οποίες εκτυπώνεται το barcode, ο αριθμός που αντιστοιχεί σε αυτό και, προαιρετικά, ο αριθμός του παραστατικού αγοράς.

Για να εκτυπώσετε αυτοκόλλητες ετικέτες με τα barcodes των παγίων, επιλέξτε «Τήρηση ΒιβλίωνΚαρτέλες ΠαγίωνΕκτύπωση Barcodes Παγίων…» (εικόνα 167.1).


εικόνα 167.1


Θα εμφανιστεί η φόρμα των Barcodes, εικόνα 167.2. Από την περιοχή «Πρόσθετες Επιλογές» μπορείτε να επιλέξετε αν στα αυτοκόλλητα καρτελάκια θα τυπωθεί και ο αριθμός του παραστατικού αγοράς μαρκάροντας το «Προσθήκη Αριθμού Παραστατικού». Επίσης μπορείτε να επιλέξετε το πλήθος των καρτελών που θα εκτυπωθούν πληκτρολογώντας τον αριθμό στο πεδίο «Αντίγραφα ανά Barcode».


εικόνα 167.2


Αν θέλετε να εκτυπώσετε επιλεκτικά συγκεκριμένα barcodes, ή όλα τα barcodes, επιλέγετε το «Συγκεκριμένη Επιλογή». Θα εμφανιστεί ο πίνακας με όλα τα πάγια (εικόνα 167.2). Αν τυχόν θέλετε να μαρκάρετε όλα τα barcodes, κάντε κλικ στο «Επιλογή/Απαλοιφή Όλων». Αν πάλι θέλετε να εκτυπώσετε τα barcodes των παγίων που υπάρχουν στο χώρο της οντότητας, θα πρέπει να κάνετε δύο εκτυπώσεις: «Αποσβεσμένα» και «Μη Αποσβεσμένα».