167. Εκτύπωση των barcodes των παγίων σε αυτοκόλλητες ετικέτες

>>>

>>>  Παραδείγματα εκτυπώσεων barcodes καρτελών παγίων