Αλλαγή συντελεστή απόσβεσης παγίων

Το 2013, οι συντελεστές απόσβεσης των παγίων άλλαξαν και τίποτε δεν αποκλείει μία ακόμη μελλοντική αλλαγή. Η διαδικασία αναθεώρησης του συντελεστή απόσβεσης και δημιουργίας νέου πίνακα αποσβέσεων θα παρουσιαστεί με ένα παράδειγμα.

Έστω ότι ένα πάγιο, αξίας 100.000 € αγοράστηκε το 2011. Το εισάγουμε (εικόνα 166.1) και κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή» και μετά στο «Οριστικοποίηση Παραστατικού».

Θα εμφανιστεί η καρτέλα εισαγωγής του παγίου.

εικόνα 166.1


Δημιουργούμε νέα κατηγορία συντελεστή απόσβεσης, με συντελεστή αυτόν που ίσχυε το 2011. Έστω ότι ήταν η περίπτωση xxxxxxxxxxx με συντελεστή απόσβεσης 30%. Η καρτέλα που θα δημιουργηθεί φαίνεται στην εικόνα 166.2.


εικόνα 166.2


Το 2013 άλλαξε ο συντελεστής απόσβεσης και έστω ότι έγινε 20%. Κάνουμε την διόρθωση όπως στην εικόνα 166.3 ….


εικόνα 166.3


….και κάνουμε κλικ στο «Υπολογισμός Ξανά». Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 166.4. Βλέπετε ότι από το 2013, ο συντελεστής απόσβεσης άλλαξε και στην καρτέλα.


εικόνα 166.4


Ας υποθέσουμε ότι μέσα στο 2016 άλλαξε ξανά ο συντελεστής απόσβεσης (στην πραγματικότητα δεν έγινε, είναι χάριν του παραδείγματος) και έγινε 15%. Κάνουμε την αλλαγή που φαίνεται στην εικόνα 166.5 …..


εικόνα 166.5


….και μετά κλικ στο «Υπολογισμός Ξανά». Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 166.6.


εικόνα 166.6


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάπου είχατε κάνει λάθος, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός» για να επαναφέρετε το πάγιο στην αρχική του κατάσταση.


Οριστικοποιούμε την καρτέλα πατώντας το «Εισαγωγή» στην εικόνα 166.6. Μετά, για να αλλάξουμε, σε κάποια μελλοντική στιγμή, εκ νέου, τον συντελεστή απόσβεσης, από το μενού της κεντρικής φόρμας επιλέγουμε «Τήρηση ΒιβλίωνΚαρτέλες ΠαγίωνΕύρεση/Εκτύπωση Καρτέλας…» και επιλέγουμε την οντότητα. Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, εικόνα 166.7, κάνουμε διπλό κλικ στην καρτέλα του παγίου, που φαίνεται στην εικόνα 166.8.


εικόνα 166.7


εικόνα 166.8


Έστω το 2021 (υποθετικά, χάριν του παραδείγματος), ότι είχαμε πάλι αλλαγή και ο συντελεστής απόσβεσης έγινε 17%. Κάνουμε τη διόρθωση όπως στην εικόνα 166.9, …..


εικόνα 166.9


Έστω το 2021 (υποθετικά, χάριν του παραδείγματος), θα έχουμε πάλι αλλαγή και ο συντελεστής απόσβεσης θα γίνει 17%. Κάνουμε τη διόρθωση όπως στην εικόνα 166.9, …..


εικόνα 166.10