168. Δυνατότητα διαγραφής μόνο της καρτέλας του παγίου

>>>