Δυνατότητα διαγραφής μόνο της καρτέλας του παγίου

Κανονικά, η διαγραφή μίας καρτέλας παγίου, απαιτεί τη διαγραφή του παραστατικού, βάσει του οποίου αυτή δημιουργήθηκε. Με τη διαγραφή του παραστατικού διαγράφεται αυτομάτως και η αντίστοιχη καρτέλα.

Ενδέχεται όμως να θέλετε να διατηρήσετε το παραστατικό αλλά να διαγράψετε την καρτέλα, για διάφορους λόγους, π.χ. επειδή από λάθος δηλώσατε ότι το είδος είναι πάγιο και θέλετε να αλλάξετε το είδος. Τι γίνεται όμως με την καρτέλα του παγίου;

Μία δυνατότητα είναι να διαγράψετε το παραστατικό, οπότε θα διαγραφεί και η καρτέλα του παγίου και μετά, να εισάγετε ξανά το παραστατικό.

Εναλλακτικά, για τέτοιες περιπτώσεις, προβλέφθηκε να υπάρχει και η δυνατότητα της διαγραφής της καρτέλας παγίου, χωρίς τη διαγραφή του αντίστοιχου παραστατικού.

Επιλέγουμε τη διαδρομή «Τήρηση ΒιβλίωνΚαρτέλες ΠαγίωνΕύρεση/Εκτύπωση Καρτέλας» (εικόνα 168.1).


εικόνα 168.1


Όταν εμφανιστεί ο πίνακας των παγίων (εικόνα 168.2) επιλέγουμε το πάγιο [1] και πατάμε το πλήκτρο «Delete» [2]. Θα ζητηθεί ο κωδικός επαλήθευσης [3]. Ο αρχικός κωδικός, αν δεν έχει αλλαχτεί από τον χρήστη, είναι 123456.


εικόνα 168.2