Κατάσταση Αποτελεσμάτων από το 2017 και μετά, βάσει του Ε3

Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εισάγετε το φορολογικό έτος, σημείο [1], εικόνα 151.7. Μετά κάνετε κλικ στο φόρτωση ποσών, σημείο [2] και η κατάσταση αποτελεσμάτων συμπληρώθηκε.

Αυτό που διαφοροποιήθηκε, για το φορολογικό έτος 2017 και μετά, είναι ο τρόπος υπολογισμού των τιμών των πεδίων, που γίνεται βάσει των κωδικών του Ε3. Κάνετε κλικ σε ένα ? και θα δείτε τον νέο τύπο υπολογισμού (εικόνα 151.8).


εικόνα 151.7


εικόνα 151.8


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τι θα συμβεί αν στην κατάσταση αποτελεσμάτων του τρέχοντος έτους (2016), κάνετε διορθώσεις στη στήλη με τα αποτελέσματα του προηγουμένου έτους (2015) ;

Κανονικά, η στήλη με την κατάσταση αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους (2015) θα έπρεπε να ήταν κλειδωμένη και να μην επιδέχεται τροποποιήσεις.

  • Έχει αφεθεί ελεύθερη, για να μπορούν οι νέοι χρήστες του προγράμματος να εισάγουν, τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Μόνο για την πρώτη φορά!
  • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές στη στήλη του προηγούμενου έτους, επειδή θα διαφωνούν οι καταστάσεις αποτελεσμάτων τρέχοντος και προηγούμενου έτους.
  • Αν τυχόν διαπιστωθούν λάθη στην κατάσταση αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους (2015), θα πρέπει πρώτα να φορτωθεί η κατάσταση αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους, να διορθωθεί, να αποθηκευτεί, και μετά να προχωρήσετε με το τρέχον έτος (2016).