Το Προσάρτημα

Στην εικόνα 151.1, κάνουμε κλικ στην καρτέλα Προσάρτημα. Θα εμφανιστεί η καρτέλα με το προσάρτημα, εικόνα 151.9.

Συμπληρώνουμε το έτος [1], επιλέγουμε τη Νομική μορφή της επιχείρησης [2], συμπληρώνουμε τυχόν σημειώσεις [3], και το προσάρτημα είναι έτοιμο (εικόνα 151.9).

Μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση Αποτελεσμάτων» [4].


εικόνα 151.9


Η εκτυπώσεις της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος φαίνονται στην εικόνα 151.10 και στην εικόνα 151.11.


εικόνα 151.10


εικόνα 151.11