Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μέχρι και το 2016, βάσει του Ε3/2017

Αν στην εικόνα 150.2, κάνετε κλικ στο κουμπί «Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Προσάρτημα», θα εμφανιστεί η σχετική φόρμα, εικόνα 151.1.


εικόνα 151.1


Η φόρμα στην εικόνα 151.1, συμπληρώνεται βάσει του εντύπου Ε3. Κάνετε κλικ πάνω σε ένα οποιοδήποτε « (εικόνα 151.2) και θα εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο, το οποίο αναφέρει τον τύπο βάσει του οποίου έγινε ο υπολογισμός (με τους κωδικούς του Ε3).


εικόνα 151.2


Αν κάνουμε κλικ πάνω στο Φορολογική Κλίμακα, θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής και επεξεργασίας των φορολογικών κλιμάκων (εικόνα 151.3), που αναπτύχθηκε στο  κεφάλαιο_30, χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθούμε στην κεντρική φόρμα του προγράμματος.


εικόνα 151.3


Για την αυτόματη συμπλήρωση των ποσών στην εικόνα 151.1, εισάγουμε το «Έτος» [1] και μετά κάνουμε κλικ στο «Φόρτωση Ποσών» [2]. Θα δούμε την εικόνα 151.4, με φορτωμένα τα ποσά για το τρέχον έτος (2016), καθώς και για το προηγούμενο έτος (2015) υπό την προϋπόθεση ότι το προηγούμενο έτος (2015) ήταν αποθηκευμένο.


εικόνα 151.4


Μπορούμε να επιλέξουμε την αντίστοιχη φορολογική κλίμακα [3], όπως στην εικόνα 151.5. Θα υπολογιστεί αυτόματα ο φόρος για το τρέχον έτος (2016).

Εναλλακτικά, μπορείτε να εισάγετε απευθείας, τον φόρο που εσείς υπολογίσατε.


 

εικόνα 151.5


Τέλος, μην παραλείψετε να κάνετε κλικ στο «Αποθήκευση Αποτελεσμάτων» (εικόνα 151.6). Αν δεν το κάνετε, στην κατάσταση αποτελεσμάτων του επόμενου έτους (2017), δεν θα φορτωθούν τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους (2016).


εικόνα 151.6