Η αυτόματη συμπλήρωση των Φ4 και Φ5

Με κλικ στο Φ4, θα εμφανιστεί η φόρμα συμπλήρωσης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα παραδόσεων (εικόνα 143.2). Ομοίως, με κλικ στο Φ5, θα εμφανιστεί η φόρμα του ανακεφαλαιωτικού πίνακα αποκτήσεων. Για να συμπληρωθούν αυτόματα, πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία «Διαχείριση από:» και «Έως:» και μετά να πατήστε «ENTER». 


εικόνα 143.2


Στον πίνακα Β, όταν οι εγγραφές είναι πολλές, εμφανίζονται τα Scroll Bars και μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Κατά τον ίδιο τρόπο συμπληρώνεται και η φόρμα του Φ5 (εικόνα 143.3).


εικόνα 143.3