Φορολογική Αναμόρφωση

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό έντυπο από το Ε3 και γι’ αυτό, η συμπλήρωση του αποτελεί μία ξεχωριστή διαδικασία. Επιλέγουμε «ΠίνακεςΦορολογική Αναμόρφωση», εικόνα 139.11.


εικόνα 139.11


Όταν ανοίξει η φόρμα του εντύπου της φορολογικής αναμόρφωσης, αυτή είναι εντελώς κενή από τιμές. Για να αντιγραφούν εκεί οι τιμές από το πρόγραμμα, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Αντιγραφή Ποσών Φορολογικής Αναμόρφωσης», εικόνα139 .12.


εικόνα 139.12


Τα ποσά από τη συμπλήρωση του εντύπου «Φορολογική αναμόρφωση», όπως πολύ εύκολα μπορείτε να διαπιστώσετε, δεν μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε3.  

Όμως, αν προσέξετε, στον πίνακα ΣΤ, τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης είναι ήδη συμπληρωμένα, επειδή αντιγράφηκαν από την φόρμα Ε3 του προγράμματος, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, μαζί με όλα τα άλλα ποσά της συμπλήρωσης του εντύπου Ε3.

 Προφανώς η συγκεκριμένη οντότητα, είναι ατομική επιχείρηση και δεν υποβάλλει έντυπο Ν, οπότε συμπληρώνει τον πίνακα ΣΤ.


ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ: Το έντυπο της φορολογικής αναμόρφωσης, δεν συμπληρώνεται αυτόματα μαζί με το Ε3 και θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Είναι ένα εντελώς ξεχωριστό έντυπο τα περιεχόμενα του οποίου, πρέπει να εμφανίζονται:

  • Στον πίνακα ΣΤ του Ε3, μόνο όταν πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις, αλλά η μεταφορά αυτή δεν γίνεται αυτόματα και θα πρέπει να έχει προβλεφθεί από τον χρήστη.
  • Στο έντυπο Ν, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που υποβάλλουν το έντυπο Ν.