Συμπλήρωση του εντύπου Ε3 στην ΑΑΔΕ

Θα ανοίξετε το Ε3 ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία. Δεν γίνεται απευθείας υποβολή του εντύπου παρά μόνο η μεταφορά των αριθμητικών ποσών στα αντίστοιχα πεδία.

Προς τούτο, κάνετε κλικ στο κουμπί «Αντιγραφή Ποσών στο Ε3», εικόνα 139.9. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της ηλεκτρονικής πληκτρολόγησης των ποσών στα πεδία του Ε3.


εικόνα 139.9