Σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε.

Θα ανοίξει ο ενσωματωμένος Browser του Arbitrans, εικόνα 139.8. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση στην ΑΑΔΕ» και οι κωδικοί της οντότητας, αν είναι αποθηκευμένοι, θα εισαχθούν στη φόρμα σύνδεσης. Αλλιώς θα πρέπει να τους πληκτρολογήσετε.


εικόνα 139.8