Αποθήκευση του Ε3

Για να γίνει υποβολή του Ε3, πρέπει να προηγηθεί η οριστική αποθήκευση του. Καλό θα ήταν να προηγηθεί ένας τελευταίος έλεγχος του πίνακα Ζ (εικόνα 139.5) και των τριών δυναμικών πινάκων που περιέχει. Μετά, σε οποιαδήποτε καρτέλα του εντύπου Ε3 και αν βρίσκεστε, κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». Η αποθήκευση γίνεται αυτόματα στο φάκελο «ARBITRANS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ», στην επιφάνεια εργασίας.


εικόνα 139.5


Συγχρόνως, μαζί με την αποθήκευση, μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε προεπισκόπηση του εντύπου. Θα προηγηθεί μήνυμα όπως στην εικόνα 139.6. Προτείνουμε να επιλέξετε «Ναι», για να έχετε στη διάθεση σας και τους δυναμικούς πίνακες κατά την υποβολή του Ε3. Από τη φόρμα της προεπισκόπησης μπορείτε επίσης, να εκτυπώσετε το Ε3.


εικόνα 139.6


Η εκτύπωση θα σας βοηθήσει πολύ κατά την υποβολή του Ε3. Αν δεν το εκτυπώσετε, θα χρειαστείτε τουλάχιστον, να έχετε ανοικτό, το αρχείο Pdf του Ε3 (σε σμίκρυνση).

Μόλις κλείσετε τη φόρμα της προεπισκόπησης θα δείτε το μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 139.7. Κάνετε κλικ στο «Ναι» για να προχωρήσετε.


εικόνα 139.7