Σήμανση των Ειδών που δεν ανακατανέμονται

Στην περιγραφή των ειδών, στα βιβλία των Εσόδων και των Εξόδων, υπάρχει το πεδίο «Κατανομή», όπως φαίνεται στην εικόνα 132.4. Με αυτό καθορίζεται αν ένα είδος είναι κατανεμόμενο ή όχι.


εικόνα 132.4


Κάνοντας κλικ, σε οποιοδήποτε κουτάκι της στήλης «Κατανομή» ,του πίνακα στην εικόνα 132.4, αλλάζετε την κατάσταση  ως προς την κατανομή του είδους. Αν εισάγετε ένα νέο είδος, η αντίστοιχη επιλογή, έχει προστεθεί στην φόρμα εισαγωγής του είδους, εικόνα 132.5.


εικόνα 132.5


Όταν είναι μαρκαρισμένο το πεδίο «Ανακατανομή Είδους στο Ε3», τότε δεν έχει σημασία αν στη στήλη «Κωδ. Ε3 2018», έχουμε ορίσει τον 1xx ή τον 2xx ή τον 4xx. Οι κωδικοί θα αθροιστούν μεταξύ τους και το άθροισμα 1xx + 2xx + 4xx, θα ανακατανεμηθεί βάσει του τζίρου της κάθε δραστηριότητας, δηλαδή βάσει των ποσών των κωδικών 100, 200, 400.

Αντίθετα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο κωδικό που εισάγουμε, όταν το ποσό δεν κατανέμεται.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα ποσά των κωδικών 161, 261, 461, είναι τα μόνα τα οποία δεν ανακατανέμονται. Είτε μαρκάρουμε την επιλογή «Κατανομή» είτε όχι, το αποτέλεσμα, γι’ αυτά, θα είναι το ίδιο.