Ειδικές περιπτώσεις ανακατανομής

Έστω ότι το ποσό του κωδικού 562, εικόνα 132.1, το οποίο είναι 181,70 €, είναι αναλογικά με τον τζίρο, επιμερισμένο  στους κωδικούς 162, 262, 462, μέσω της αυτόματης ανακατανομής. Όμως, αυτό το ποσό, πρέπει να είναι κατανεμημένο κατά 50% στον κωδικό 162 και 50% στο 262 δηλαδή από 90,85 € στον κάθε κωδικό. Το έσοδο αυτό, δεν έχει καμία σχέση με τον 462.


εικόνα 132.1


Όπως φαίνεται στην εικόνα 132.2, σημείο [1], ξεμαρκάρουμε την επιλογή «Αυτόματη Ανακατανομή Ποσών». Μετά, πληκτρολογούμε στο καθένα εκ των πεδίων 162 και 262 το ποσό που τους αναλογεί, δηλαδή το 90,85 €, σημείο [2] στην εικόνα 132.3.

Προφανώς μπορεί να υπάρξουν και πολύ πιο περίπλοκες περιπτώσεις ανακατανομής, αλλά με αυτή τη μέθοδο, μπορεί να αντιμετωπιστεί και η πλέον δύσκολη περίπτωση.


εικόνα 132.2


εικόνα 132.3