Σήμανση των αποσβέσεων Παγίων που δεν ανακατανέμονται

Κατά τη σύνταξη της καρτέλας του παγίου, μπορεί να ορίσει ο χρήστης, αν οι αποσβέσεις των παγίων θα ανακατανέμονται, εικόνα 132.6, ή αν θα είναι σε συγκεκριμένη δραστηριότητα.


εικόνα 132.6


Στην εικόνα 132.7, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε ότι οι αποσβέσεις δεν ανακατανέμονται. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται και η επιλογή «Κατηγορία» την οποία ορίζουμε. Η κατηγορία, μπορεί να είναι 1 ή 2 ή 3 ή 4.

Η αντιστοίχιση κατηγορίας-δραστηριότητας είναι:

1 = Εμπορική Δραστηριότητα                2 = Παραγωγική Δραστηριότητα

3 = Αγροτική Δραστηριότητα                4 = Παροχή Υπηρεσιών                

Προφανώς αν επιλέξουμε 1, οι αποσβέσεις θα μεταφερθούν στον κωδικό 166 και από εκεί θα αντιγραφούν, ως έχουν, στον 125, αν επιλέξουμε 2, θα μεταφερθούν στον κωδικό 266 και από εκεί θα αντιγραφούν στον 225, κ.ο.κ.


εικόνα 132.7

       

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πρέπει πάντα η επιλογή «Οι αποσβέσεις ανακατανέμονται στο Ε3» να μην είναι μαρκαρισμένη και η «Κατηγορία» να έχει μόνο την τιμή 3.


       Αν μετά την εισαγωγή ενός παγίου, διαπιστώσουμε ότι είχαμε κάνει λάθος, δεν χρειάζεται να διαγράψουμε το πάγιο και να το εισάγουμε εκ νέου.  Μπορούμε να αλλάξουμε την επιλογή μας. Από την κεντρική φόρμα του Arbitrans, επιλέγουμε «Τήρηση ΒιβλίωνΚαρτέλες ΠαγίωνΕύρεση/Εκτύπωση Καρτέλας», εικόνα132 .8.


εικόνα 132.8


Μετά, όπως φαίνεται και στην καρτέλα του παγίου που θα επιλέξουμε, εικόνα132 .9, μπορούμε να αλλάξουμε την επιλογή μας σχετικά με την ανακατανομή των αποσβέσεων του παγίου.


εικόνα 132.9