Τακτοποιητικές εγγραφές ώστε να υπάρχει συμφωνία με το Ε3

Μετά τους παραπάνω ελέγχους και αφού βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν καλώς, θα πρέπει να γίνουν τακτοποιητικές εγγραφές, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ του Ε3 και των βιβλίων.

Προς τούτο, υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να προσθέσετε και κείμενο στο τέλος βιβλίων, επιλέγοντας «Εργαλεία🡪Λοιπά Εργαλεία🡪Προσθήκη/Επεξεργασία Κειμένου στο Βιβλίο», εικόνα 131.2. Το κείμενο δεν θα εμφανιστεί στη φόρμα των Εσόδων ή των Εξόδων, αλλά μόνο στις εκτυπώσεις. Για να το δείτε πρέπει να καλέσετε «Αρχείο🡪Προβολή και Εκτύπωση».


εικόνα 131.2