Παράδειγμα 1ο: Με τις πωλήσεις παγίων να παρουσιάζουν  ΖΗΜΙΑ

Θα χρησιμοποιηθεί η οντότητα, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ MANUAL, η οποία περιέχει Επιδότηση, Πωλήσεις Παγίων και Λοιπά Έσοδα. Το αποτέλεσμα σε αυτή την οντότητα, από τις πωλήσεις παγίων είναι ζημία. 


Βήμα 1:  Έλεγχος Εσόδων

Ανοίγουμε το βιβλίο Εσόδων:

 • «ΑρχείοΠροβολή και Εκτύπωση», 01/2018-12/2018, με επιλεγμένο το «Εκτύπωση Γενικών Συνόλων»
 • Πάμε στην τελευταία σελίδα. Το σύνολο του έτους είναι: 115109,97
 • Πάμε στην προτελευταία σελίδα. Οι πωλήσεις παγίων είναι 2.000,00 € και οι επιδοτήσεις 2600,00 €, σύνολο 4600,00 €.

Κάνουμε την αφαίρεση: 115109,97 – 4600,00 = 110509,97 = Σύνολο Εσόδων

Πηγαίνουμε στο Έντυπο Ε3 και πατάμε το F3 να το δημιουργήσουμε. Το παραπάνω ποσό εμφανίζεται στον κωδικό 047 του πίνακα Β καθώς και στον κωδικό 560 του πίνακα Ζ1 – Ο.Κ.

 • Βρίσκουμε τα Λοιπά Έσοδα, Πίνακας Δ8, κωδικός 522 = 231,74
 • Αφαιρούμε από το Σύνολο «Α»: 110509,97 – 231,74 = 110.278,23

Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι ίσο με τον κωδικό 500 = 110.278,23 – Ο.Κ. 

Το ποσό αυτό εμφανίζεται και στον κωδικό 023 του πίνακα Β καθώς και στον κωδικό 561 του πίνακα Ζ1.


Βήμα 2:  Έλεγχος Αποτελεσμάτων προ φόρων

Ανοίγουμε το βιβλίο των Εξόδων:

 • Αρχείο«Προβολή και Εκτύπωση, 01/2018-12/2018, με επιλεγμένο το «Εκτύπωση Γενικών Συνόλων».
 • Πάμε στην τελευταία σελίδα. Το σύνολο του έτους είναι: 76401,78
 • Πάμε στην προτελευταία σελίδα. Οι αγορές παγίων είναι 9520,00 €.
 • Κάνουμε την αφαίρεση: 76401,78 – 9520,00 = 66881,78

Πηγαίνουμε στο Ε3:

 • Υπάρχει ζημιά από τις πωλήσεις παγίων. Από τον κωδικό 184, πίνακας Ζ2 βρίσκουμε ότι η ζημία είναι 686,74 οπότε το σύνολο των Εξόδων χωρίς τις αποσβέσεις είναι: 66881,78 + 686,74 = 67568,52
 • Βρίσκουμε τις αποσβέσεις, πίνακας Δ11, κωδικός 525 = 2557,96. Οπότε έχουμε: 67568,52 + 2557,96 = 70.126,48 = Σύνολο Εξόδων

Κάνουμε την αφαίρεση [Σύνολο Εσόδων] – [Σύνολο Εξόδων]:

110509,97 – 70126,48 = 40383,49

Το αποτέλεσμα είναι ίσο με τον πίνακα Δ15, κωδικός 529 = 40.383,49 – Ο.Κ. και παρουσιάζεται και στον κωδικό 048 του πίνακα «Β».


ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως θα κάνουμε τον έλεγχο μετά την «Αποθήκευση» του Ε3;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η διαφορά είναι ότι έχει εισαχθεί η εγγραφή με τις αποσβέσεις των Παγίων στο βιβλίο των Εξόδων. Οπότε ο παραπάνω έλεγχος αναδιαμορφώνεται ως εξής:

Ανοίγουμε το βιβλίο των Εξόδων:

 • Αρχείο🡪Προβολή και Εκτύπωση, 01/2018-12/2018, με επιλεγμένο το «Εκτύπωση Γενικών Συνόλων».
 • Πάμε στην τελευταία σελίδα. Το σύνολο του έτους είναι: 78959,74
 • Πάμε στην προτελευταία σελίδα. Οι αγορές παγίων είναι 9520,00 €.
 • Κάνουμε την αφαίρεση: 78959,74 – 9520,00 = 69439,74

Πηγαίνουμε στο Ε3:

 • Υπάρχει ζημιά από τις πωλήσεις παγίων. Από τον κωδικό 184, πίνακας Ζ2 βρίσκουμε ότι η ζημία είναι 686,74 οπότε το σύνολο των Εξόδων χωρίς τις αποσβέσεις είναι: 69439,74 + 686,74 = 70.126,48 = Σύνολο Εξόδων

Κάνουμε την αφαίρεση Εσόδων – Εξόδων:

110509,97 – 70126,48 = 40383,49

Το αποτέλεσμα είναι ίσο με τον πίνακα Δ15, κωδικός 529 = 40.383,49 – Ο.Κ.