Διακανονισμός ΦΠΑ Παγίων (κωδικοί 407, 423 του Φ2)

Ο διακανονισμός του ΦΠΑ παγίων, γίνεται, είτε λόγω πώλησης παγίων πριν παρέλθει η πενταετία από την αγορά τους είτε λόγω δημιουργίας Prorata. Στην περίπτωση της Prorata πρέπει να προηγηθεί ο υπολογισμός της, βλέπε κεφάλαιο_128, ή η εισαγωγή των τιμών της, βλέπε κεφάλαιο_127.


Με τον νόμο 4821/2014, άρθρο 1, παράγραφος 5, δεν υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού ΦΠΑ όταν το ΦΠΑ που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετίας, είναι μεγαλύτερο από το ΦΠΑ του τιμολογίου πώλησης.