Εισαγωγή των τιμών της Prorata, όταν αυτές δεν υπάρχουν

Για να εισαχθούν οι τιμές της Prorata, από την κεντρική φόρμα του Arbitrans, επιλέγουμε τη διαδρομή «ΑρχείοΙδιώτεςProrata» ή «ΑρχείοΕπιχειρήσειςProrata» (εικόνα 129.1).


εικόνα 129.1


Στη συνέχεια, επιλέγουμε την οντότητα-παράδειγμα που έχει εισαχθεί ως «Επιχείρηση»  με την ονομασία «Prorata & Διακανονισμός ΦΠΑ Παγίων» (εικόνα 129.2).


εικόνα 129.2


Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 129.3. Με αυτή μπορούμε να εισάγουμε την Prorata για τα έτη που λείπουν. Χρειαζόμαστε την τιμή των 5 τελευταίων ετών.


εικόνα 129.3


Υπάρχει ήδη καταχωρημένη η τιμή για την Prorata του έτους 2016, όπως αυτή ήδη υπολογίστηκε. Κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή Νέας Prorata» και εισάγουμε τις τιμές και των υπόλοιπων 4 προηγουμένων ετών (εικόνα 129.3 και εικόνα 129.4).


εικόνα 129.4