128. Υπολογισμοί με την Prorata του τελευταίου έτους

>>>  Διαδικασία υπολογισμού της τιμής της Prorata

>>>  Μείωση ΦΠΑ εισροών λόγω Prorata (κωδικός 411 του Φ2)