Μείωση ΦΠΑ εισροών λόγω Prorata (κωδικός 411 του Φ2)

Μετά τον υπολογισμό της Prorata, υπολογίζεται η μείωση του ΦΠΑ των εισροών (κωδικός 411), που θα αφαιρεθεί από το «Σύνολο Φορολογητέων Εισροών» (κωδικός 387), του Φ2. Προς τούτο κάνετε κλικ στο κουμπί «Φόρτωση (F3)» ή το πλήκτρο F3 (εικόνα 128.6). Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 128.7.


εικόνα 128.7


Στην καρτέλα «Είδη Εξόδων» της φόρμας (εικόνα 128.7), επιλέγετε τα είδη των εξόδων των οποίων το ΦΠΑ λαμβάνεται υπ’ όψη στον εν λόγω υπολογισμό [1] (γενικά έξοδα). Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο «Υπολογισμός» [2] και θα δείτε στο «Σύνολο», την ολική αξία αυτών που επιλέξατε. Αν τυχόν έχετε και κινήσεις παγίων μέσα στο τρέχον έτος (αγορές ή πωλήσεις), όπως στο συγκεκριμένο παράδειγμα, μην κάντε κλικ ακόμη στο «Μεταφορά».

Όταν υπάρχουν κινήσεις παγίων, επιλέγετε την καρτέλα «Πάγια» [3] (εικόνα 128.7).

Στην καρτέλα «Πάγια» επιλέγετε τα πάγια που συμμετέχουν στον υπολογισμό. Αν συμμετέχουν όλα, κάνετε κλικ στο «Επιλογή Όλων" [4] και μετά κάνετε κλικ στο «Υπολογισμός» [5] (εικόνα 128.8).

Για να μεταφέρετε το αποτέλεσμα και από τις δύο καρτέλες μαζί, κάνετε κλικ στο κουμπί «Μεταφορά» [6], στην εικόνα 128.8, επειδή είσαστε ήδη σ’ αυτήν. Το αποτέλεσμα θα ήταν ακριβώς το ίδιο αν κάνατε κλικ το κουμπί «Μεταφορά» στην εικόνα 128.7.


εικόνα 128.8


Η αριθμομηχανή υπολογισμών της Prorata, θα εμφανιστεί συμπληρωμένη όπως φαίνεται στην εικόνα 128.9. Πατώντας «Μεταφορά» ή F4  [7], το υπολογισθέν ποσό μεταφέρεται στον κωδικό 411, του εντύπου Φ2.


εικόνα 128.9


Ο «Πίνακας Β» του εντύπου Φ2, συμπληρωμένος με το ποσό του κωδικού 411, θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα 128.10.


εικόνα 128.10