Διαγραφή τιμής Prorata

Προς αποφυγή λάθους, για να διαγράψετε την τιμή κάποιας Prorata, προβλέφθηκε να μαρκάρετε πρώτα το κουτάκι, στη στήλη «Διαγραφή», εικόνα 127.2. Μετά για να τη διαγράψετε πατήσετε το κουμπί «Διαγραφή».