Τρόπος δήλωσης ότι δεν δημιουργήθηκε Prorata

Κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία της Prorata, είναι μία απόφαση που αφορά τον λογιστή. Όταν Prorata = 100, δηλαδή όταν δεν υπάρχει Prorata, δεν πρέπει να προχωρήσετε στη διαδικασία υπολογισμού της. Ίσως μάλιστα να προκύψει Prorata 100.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το θέμα είναι σύνθετο και γι’ αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να αντιληφθεί από μόνο του αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία της Prorata. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν πωλούνται και τσιγάρα, είναι σίγουρο ότι δημιουργείται Prorata.


Αντί του υπολογισμού, στην περίπτωση μη ύπαρξης Prorata, μπορεί να εισαχθεί η τιμή της Prorata χειροκίνητα, επιλέγοντας από την κεντρική φόρμα του προγράμματος τη διαδρομή «ΑρχείοΙδιώτεςProrata» ή «ΑρχείοΕπιχειρήσειςProrata» (εικόνα 127.1).


εικόνα 127.1


 Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 127.2, με τις τιμές της Prorata.


εικόνα 127.2


Μετά, στην εικόνα 127.2, θα κάνετε κλικ στο «Εισαγωγή Νέας Prorata» και θα ορίσετε την τιμή για το έτος 2015 ίση με 100 (εικόνα 127.3).


εικόνα 127.3


Εναλλακτικά, μπορείτε να μην εισάγετε τίποτε, αφού το πρόγραμμα, αν δεν βρει τιμή Prorata, θεωρεί ότι δεν υπάρχει και την λαμβάνει στους υπολογισμούς ίση με 100.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν δεν έχει οριστεί τιμή Prorata για κάποιο έτος, λαμβάνεται ίση με 100.