Διόρθωση της τιμής της Prorata

Αν τυχόν κάνατε λάθος και προχωρήσατε σε υπολογισμό της Prorata, ενώ αυτή δεν υπάρχει, είναι εύκολο να διορθώσετε το λάθος σας. Αλλάζετε την τιμή της σε 100.

Σε περίπτωση λάθους, η διόρθωση  τιμής γίνεται όπως φαίνεται στην εικόνα 127.4. Κάνετε κλικ στο «Εισαγωγή Νέας Prorata”, συμπληρώνετε τη φόρμα, ορίζοντας την τιμή π.χ. για το έτος 2011, ίση με 69% και μετά κάνετε κλικ στο «Εισαγωγή». Η εσφαλμένη τιμή της Prorata 75% για το 2011, θα αντικατασταθεί με τη σωστή που είναι 69%.


εικόνα 127.4