Ο τρόπος δήλωσης της παρακράτησης


Για λόγους πληρότητας του κειμένου, υπενθυμίζεται ότι η παρακράτηση δηλώνεται ως εξής:

(α) Κάνουμε δεξί κλικ στο εισηγμένο παραστατικό το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση όπως φαίνεται στην εικόνα 99.1. Επιλέγουμε «Παρακράτηση ΦόρουΝέα Εισαγωγή»…


εικόνα 99.1

       

… και συμπληρώνουμε τη φόρμα που θα εμφανιστεί, όπως φαίνεται στην εικόνα 99.2. Με κλικ στο ? μπορούμε να δούμε τις κατηγορίες, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία.


εικόνα 99.2

       

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Παραστατικά χωρίς δηλωμένη κατηγορία

Όταν δεν έχει δηλωθεί κατηγορία, αυτή αναγνωρίζεται από το πρόγραμμα, βάσει κριτηρίων, π.χ. τα παραστατικά με 20% παρακράτηση, αν ο προμηθευτής είναι υπόχρεος, ορίζεται ως κατηγορία η 01, ενώ αν δεν είναι υπόχρεος η 06.

Απαιτείται, πριν την υποβολή της βεβαίωσης, να γίνεται έλεγχος της κατηγορίας.