Συντομεύσεις πλήκτρων

Στη φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 83.3, κάνετε κλικ στο «Περισσότερα…», για να δείτε τον πίνακα με τις διαθέσιμες συντομεύσεις.
Διαφορές από τον πίνακα των «Εσόδων»:

(α) Δεν υπάρχει το πλήκτρο F12 επειδή αφορά ταμειακές μηχανές.

(β) Στο βιβλίο των Εξόδων, με το +/-  του αριθμητικού πληκτρολογίου γίνεται αυξομείωση του αριθμού του παραστατικού.